Salgsbetingelser

Generell informasjon

 

Professionel CBD
V/ Prof Nutrition BV

Skibsgade 40 st. th.

DK-9500 Hobro Danmark
mail@prof-cbd.dk

SE 13050961
0045-25 70 10 01

 

 

Note
Produkterne er ikke lovlig i alle land. Som kjøper må du være oppmerksom på hvilke lover og forskrifter som gjelder i ditt land.


betaling

Beløpet heves først på kortet ditt når varen sendes.


levering
Vi bruker det til enhver tid, for kunden, den raskeste og billigste leverandørløsningen. Varer sendes til angvine adreese.

Avbestillings
Som forbruker har du 14 dager med uttak når du handler hos oss.

Oppsigelsestidspunktet utløper 14 dager etter dagen du mottok varen din, eller du mottar den siste gjenstanden i fysisk besittelse når det gjelder en avtale om flere varer bestilt i en bestilling og levert individuelt.


Du må innen 14 dager etter mottak informere oss om at du ønsker å avbryte kjøpet. Meldingen må gis av (lakering@live.com) eller ved å bruke standard kanselleringsskjema. I meldingen, vennligst gi oss beskjed om at du ønsker å utøve din rett til å trekke tilbake.

Du kan ikke angre bare å nekte kvitteringen av varen uten å gi oss et klart varsel om dette.

Return

Du må sende bestillingen din tilbake til oss uten unødig forsinkelse og senest 14 dager etter at du har varslet oss om at du ønsker å avbryte kjøpet. Du må betale de direkte kostnadene for retur av varene. Du bærer risikoen for varen fra leveringstidspunktet.


Kostnaden for retur forventes å utgjøre ca. kr.: 35,00


Varer unntatt fortrydelsesretten

Følgende produkttyper er unntatt fra tilbaketrekningsretten:

 

Levering av mat, drikkevarer eller andre varer til husholdningsbruk, som fysisk leveres til forbrukerens hjem, bosted eller arbeidssted av en handelsmann som ofte og regelmessig betjener faste ruter,
Etablering eller overdragelse av fast eiendom, med unntak av avsalgsaftaler knyttet til finansielle tjenester eller avsalgsaftaler knyttet til utleie av fast eiendom,
Bygging av bygg,
Bestått av § 1, ledd 1 i lov om forbrukerrettigheter om midlertidig utleie, langsiktige ferieprodukter, etc.,
Bestått av § 1, ledd 1, i pakken reiser loven,
Spill hvor et pengebidrag betales for deltakelse, eller
Når varene og kjøpesummen utveksles samtidig med at en avtale inngås utenfor forretningerens forretningssted, overstiger kjøpesummen ikke 350 kr.


Ikke-finansielle tjenester utføres dersom tjenesten leveres med forbrukerens tidligere uttrykkelige samtykke og anerkjennelse av at avbestillingsretten slutter når tjenesten utføres fullt ut,


Levering av varer som er produsert i henhold til forbrukerens spesifikasjoner eller har fått et karakteristisk personlig preg,


Levering av varer som kan forventes å forverres eller utdateres raskt,


Levering av forseglede varer som av hensyn til helse eller hygiene ikke er egnet til retur og hvor forseglingen er brutt etter levering,


Levering av varer som, på grunn av deres natur, blir uløselig blandet med andre varer ved levering,


Levering av alkoholholdige drikkevarer hvor prisen ble fastsatt ved inngåelse av kjøpsavtalen og levering kan bare skje etter 30 dager og hvor den faktiske verdien avhenger av markedsforhold som næringsdrivende ikke påvirker,


Avtaler om spesifikk presserende reparasjons- eller vedlikeholdsarbeid av forbrukeren, som det uttrykkelig har anmodet om på forhånd,


Levering av forseglede lyd- eller videoopptak eller dataprogramvare som forbrukeren har brutt seglet på,


Levering av aviser, tidsskrifter eller magasiner, med unntak av abonnementsavtaler for levering av slike publikasjoner,


Avtaler inngått ved en offentlig auksjon,


Levering av tjenester i form av overnatting, bortsett fra boligformål, godstransport, leiebil, catering eller tjenester i forbindelse med fritidsfasiliteter, slik det er fastsatt i avtalen, hvilken dato eller i hvilken periode tjenesten skal utføres,


Levering av digitalt innhold som ikke er gitt på et fysisk medium dersom ytelsen har begynt med forbrukerens tidligere uttrykkelige samtykke og bekreftelse på at han eller hun mister sin rett til å trekke seg tilbake,


Finansielle tjenester omfattet av låne- og låneobligasjonsloven mv.


Avtaler om varer, verdipapirer eller tjenester hvis pris avhenger av svingninger i kapitalmarkedet som næringsdrivende ikke har innflytelse på og som kan oppstå i tilbaketrekningsperioden.


Du mister din rett til å trekke tilbake hvis;

å bryte forseglingen på produkter for beskyttelse av helse eller hygiene årssager ikke egnet til å bli returnert.


du bryte forseglingen på lyd- eller videoopptak eller programvare.

 

Produktets tilstand når du returnerer den

Du er kun ansvarlig for forringelse av verdien av varen på grunn av annen håndtering enn det som er nødvendig for å bestemme arten, egenskapene og måten for varen. Med andre ord kan du prøve produktet på samme måte som om du prøvde det i en fysisk butikk, men du bør ikke ta den til riktig bruk.

Hvis produktet blir testet i tillegg til det som er beskrevet ovenfor, vurderer vi den som brukes, noe som betyr at ved tilbaketrekking av kjøpet, vil bare en del eller ingen av kjøpsbeløpet bli returnert, avhengig av selgerens kommersielle verdi.


Tilbakebetaling av kjøpsbeløp

Hvis du angre på kjøpet, mottar du beløpet du har betalt tilbake til oss. I tilfelle av avskrivninger du er ansvarlig for, blir dette kjøpsbeløpet fratrukket.

Hvis du bruker din angrerett, vil vi refundere alle godtgjørelser mottatt fra deg, inkludert frakt (eksklusive tilleggskostnader som følge av valg av leverings annet enn den minst kostbare typen standard levering tilbys av oss) uten ugrunnet opphold og på noen omstendigheter innen 14 dager fra datoen vi har mottatt varsel om din beslutning om å trekke tilbake denne avtalen. Vi gjør en slik tilbakebetaling med samme betalingsmetode som du brukte for den opprinnelige transaksjonen, med mindre du avtalt annet.

Vi kan tilbakeholde tilbakebetalingen til vi har mottatt avkastningen, med mindre du har sendt inn dokumentasjon før du returnerer den.


Hvis du angre på kjøpet, må varen sendes til:

Professionel CBD
V/ Prof Nutrition BV

Skibsgade 40 st. th.

DK-9500 Hobro Danmark
mail@prof-cbd.dk

SE 13050961
0045-25 70 10 01


Vi mottar ikke pakker uten forsendelse eller pakker sendt per. COD.


garanti
Oppkjøpslovenes oppførselskode kan gjelde for varekjøp.

Når du handler hos oss som forbruker, har du 24 måneders garanti. Dette betyr at du enten kan få varen reparert, byttet, pengene tilbake eller avslaget i prisen, avhengig av den spesifikke situasjonen. Det er et krav at klagen er berettiget, og at feilen ikke har oppstått som følge av feilaktig bruk av produktet eller annen skadelig atferd.

Du må annonsere innen "rimelig tid" etter at du har oppdaget feilen på varen. Hvis du annonserer innen to måneder etter at feilen har blitt oppdaget, vil klagen alltid være rettidig.

Hvis kravet ditt er berettiget, refunderer vi dine (rimelige) fraktkostnader. Produktet må alltid returneres i riktig emballasje og husk å motta kvittering for frakt, slik at vi kan refundere fraktkostnadene.


Elementet sendes til:

Professionel CBD
V/ Prof Nutrition BV

Skibsgade 40 st. th.

DK-9500 Hobro Danmark
mail@prof-cbd.dk

SE 13050961
0045-25 70 10 01

 

Når du returnerer varen, vennligst beskriv problemet så detaljert som mulig.
(Beskriv eventuelle spesielle prosedyrer som kunden kan følge.)

Vi mottar ikke pakker uten forsendelse eller pakker sendt per. COD.

personvern
For at du skal inngå en avtale med oss, trenger vi følgende informasjon:
Navn, adresse, tlf. og e-postadresse.


Vi registrerer dine personlige opplysninger for å levere varen til deg.

Personopplysningene er registrert hos Prof Nutrition BV og lagret i fem år, hvorefter informasjonen slettes.

Datasjef hos prof-cbd.dk er Peter Petersen.

Som registrert hos prof-cbd.dk, har du alltid rett til å protestere mot registreringen. Du har også rett til å forstå hvilken informasjon som er registrert om deg. Du har disse rettighetene i samsvar med personopplysningsloven, og du kan kontakte: mail@prof-cbd.dk.

Klage
Hvis du vil klage på kjøpet ditt, vennligst kontakt mail@prof-cbd.dk. Hvis vi ikke finner en løsning, kan du sende inn en klage til det aktuelle styret i området dersom vilkårene for dette er oppfylt.

 


Start - Nettbutik - Informasjon - Dokumentasjon - Hvordan betale - Artikler om CBD - CBD sådan gjør du - Links - CBD mot - Din Konto

prof-cbd.se / prof-cbd.dk / prof-cbd.com / prof-cbd.nl / cheap-oils.dk / cheap-oils.com