Medisinsk cannabisolje i Norge – Prof CBD

Medisinsk cannabisolje i Norge

Medisinsk cannabisolje har en forholdsvis kort historie i Norge, men i store deler av verden for øvrig er den kjent langt tilbake i tid. Cannabisplanten har vært utnyttet til både rekreasjonelle og medisinske formål i årtusener.

Når nyere forskning nå stadfester mye av det gamle kulturer erfarte angående medisinsk bruk, har det også innvirket på medisinske miljøer i Norge. Vi har fått bekreftet at det er virkestoffer i planten som fungerer lindrende på angst og smerter, og at det er forskning på behandling med disse for alvorlige sykdommer som kreft og fibromyalgi.

Medisinsk cannabisolje

Medisinsk cannabis er utvunnet av cannabis-planten. Denne veksten har til sammen flere hundre virkestoffer. 142 av disse klassifiseres spesielt som cannabinoider.

De to dominerende stoffene er CBD og THC. CBD er den forbindelsen som brukes medisinsk mot ulike lidelser, mens THC er den som avgir ruseffekten planten også er kjent for.

Utfordringen ved å framstille medisinsk cannabis blir da i mest mulig grad å skille ut det sistnevnte, slik at det ferdige produkt ikke gir noen slik effekt.

Prof CBD -olje er laget av såkalt industrihamp. (Hamp er en annen betegnelse på cannabisplanten). Produksjonsprosessen er i tråd med direktiver fra EU og klarert for salg i medlemslandene. Innholdet av THC er minimalisert til under en prosent. Det er foreløpig ikke mulig å fjerne det fullstendig, men det er ikke mulig å oppnå rus med et så marginalt innhold.

Firmaet Cibdol som produserer vår olje er basert i Sveits. Her er det lange tradisjoner for utvikling av farmasøytiske produkter og kvalitetssikring av sådanne.

Som folkemedisin har cannabisplanten hadde en rolle i mer enn 100 år. Den ble også solgt på apoteker i USA på slutten av 1800-tallet. I nyere historie var det staten California som først frigjorde den til medisinske formål i 1996.

Medisinsk marihuana i Norge

Marihuana er tørkede blad av cannabisplanten. Den inntas vanligvis på samme måte som tobakk ved at den røkes i form av sigaretter eller pipe.

Utover det er den ikke bearbeidet, og inneholder alle de forskjellige forbindelsene som cannabisplanten ellers inneholder. Noen bruker den for å godgjøre seg den smertelindrende effekten i tilfeller av alvorlige sykdommer. Herav kommer uttrykket medisinsk marihuana.

Marihuana, i motsetning til medisinsk cannabisolje, inneholder store deler med THC. Det er derfor i Norge definert som narkotika. Omsetning av dette rammes følgelig av Straffeloven.

Den angivelige medisinske effekten av marihuana regnes som et sterkt argument av forkjempere for legalisering av middelet. Dog vil man alltid kunne nyttiggjøre seg de helsemessige kvalitetene uten rus med cannabisolje som er spesielt laget for medisinsk bruk.

Medisinsk cannabis

 Cannabis, i særdeleshet i form av CBD-olje, har flere påviste medisinske egenskaper. Det forskes også videre på flere forskjellige sykdomstilfeller. Rapporter fra pasienter som har bruk den med gode resultater på forskjellige felt, er etter hvert ganske så omfattende.

Sykdommer og plager som kan behandles med CBD-olje omfatter:

  • Smertelindring for eksempel ved kreft
  • Fordriving av angst og mot post-traumatisk stress-syndrom
  • Bekjempelse av søvnproblemer
  • Lindring av diverse symptomer ved alvorlige sykdommer
  • Utsettelse av virkningene av Alzheimer
  • Bidrag til å slutte med tobakk

Smertebehandling er den vanligste grunnen til at leger skriver ut resept på CBD-olje i Norge. Det er også et vanlig formål i land hvor produktet er i fri omsetning.

Det var mange som tidligere røyket, eller fremdeles gjør det, marihuana for å avhjelpe en situasjon med vedvarende smerter. Dette er unødvendig siden det finnes CBD-olje som inneholder en konsentrasjon av de viktigste medisinske stoffene i planten, og som er fri for det narkotiske stoffet THC.

Cannabis-olje i forbindelse med smerter og annet ubehag ved behandling av kreft, har vist seg å ha gode virkninger. Også kvalme og oppkast som er hyppig forekommende under behandlingen kan lindres av cannabisoljen. Les mer om cannabisolje mot smerter her.

Angst er en av de store folkesykdommene i Norge. Det er gjort anslag som viser at 30 % av personer i Norge vil ha en angstdiagnose en eller flere ganger i livet. Angst beskrives gjerne som en over-reaksjon på stress, eller en irrasjonell frykt som langt overskrider den faren den eventuelt varsler om.

Angst over tid kan utvikles til dype depresjoner eller psykose.

Det er påvist av cannabiodene påvirker den delen av hjernen som sender ut angst-signalene, og er i stand til å moderere dem. Kroppen og sinnet vil da roe seg ned, og pasienten vil oppnå en bedre livssituasjon.

På samme måte kan middelet brukes til å komme seg over traumatiske opplevelser, som tap av kjære, ulykker eller besøk i krigsrammede områder. Dette kalles gjerne post-traumatisk stress-syndrom, og er hyppig forekommende blant annet hos personer som har deltatt i krig.

Det bør understrekes at det må brukes medisinsk cannabis hvor THC-komponenten er fjernet. Den vil virke mot hensikten, og tvert om genere angst. Les mer om cannabisolje mot stress og angst her.

Søvnproblemer er det svært mange som lider av. Det kan være angst-relatert eller andre ting. Men som regel er det fordi man har problemer med å roe seg ned før sengetid. Det kan det være flere årsaker til. Uansett har CBD-olje en påvist effekt når det gjelder å få kroppen til å slappe av slik at man klarer å falle i søvn.

Det forskes fortsatt på om CBD kan brukes i behandling av personer med Alzheimers syndrom, spesielt på om det ikke kan utsette virkningen av sykdommen. Men foreløpig har man faktisk fått stadfestet at cannabis kan utsette pasientens tap av evnen til å gjenkjenne ansikter.

Vitenskapelige undersøkelser på CBD-olje inkluderer også hjerte- og karsykdommer. Oljen har et høyt innhold av antioksidanter, som jo er viktig i forebygging og behandling av slike sykdommer. At det er stressdempende og gir bedre sovehjerte vil også uomtvistelig bedre tilstanden.

Bruk av CBD-olje

Det er egentlig ingen veiledende instrukser for bruk av CBD-olje i forskjellige situasjoner. Små doser kan gi gode virkninger for mange, andre vil få effekt av å øke dem. Her kan det være forskjeller ut fra kjønn, kroppsvekt og mottakelighet Du bør derfor bruke litt tid på å lære hvordan kroppen din reagerer på oljen.

CBD-olje fra Prof CBD kommer i ulike størrelser og i ulike styrkegrader. Vi skiller mellom normal, sterk og ekstra sterk.

Det er som regel ingen komplikasjoner ved overdosering, men det tilrådes normalt å starte forsiktig. På den måten kan du også best måle effekten ved gradvis å øke dosene.

En dråpe før sengetid er derfor greit den første gangen. Deretter kan den økes til opptil tre daglige doser i større konsentrasjoner etter hvert. Det vil normalt ta mellom tre og ti dager før du kjenner en virkning. Du kan da justere deg inn mer presist på det inntaket som fungerer best for deg.

Medisinsk cannabis tilgjengelighet i Norge

Inntil videre er ikke medisinsk cannabis i fritt salg i Norge, i motsetning til våre naboland. Du må altså reise over grensen til Sverige, eller bestille det på postordre.

Etter konsultasjon med din fastlege, har han mulighet til å skrive det ut på resept. Han eller hun må imidlertid fylle ut et skjema med søknad til Legemiddelverket før han kan gjøre det. Der må legen redegjøre for den behandlingen som ellers er foretatt i ditt tilfelle, og godtgjøre at den ikke har hatt tilstrekkelig effekt. Dersom legemiddelverket godkjenner søknaden, kan du levere resepten på apoteket. Apoteket bestiller deretter CBD-oljen fra utlandet, normalt Danmark. Når den ankommer, kan du gå på apoteket og hente den.

Det er derfor en lengre prosess. Legemiddelverket kan også avslå søknaden. I henhold til praksis er det ofte søknader der medisinen skal brukes til lindring av symptomene i forbindelse med kreft som blir innvilget. Det kommer av man anser dokumentasjonen på den medisinske virkningen som mest overbevisende på akkurat dette området. Det er klart at det offisielle norske synet på cannabis som rusmiddel har sterk innvirkning på de politiske føringene Legemiddelverket arbeider under. Fagmiljøet er ofte mer positivt enn den politiske og administrative ledelsen.

Det beste er å bestille CBD-oljen fra Prof CBD

Når du bestiller CBD-olje bør du være sikker på kvaliteten. Det er ikke alltid du kan være det når du handler på nett fra utlandet.

Tilvirkningen av CBD-olje krever omfattende kjemiske kunnskaper, ikke minst når det gjelder å fjerne mengden av THC. THC er definert som narkotikum i norsk straffelov, med tilhørende reaksjoner.

Med produsenter som ikke er underlagt kvalitetskontroller og tilsyn fra europeiske myndigheter, kan du ikke være helt sikker på hva du får. Cibdol som produserer vår olje er lokalisert i Sveits, et land med stor farmasøytisk industri og tilsvarende grundighet i å lage produkter som hevder seg på markedet. Hertil kommer kontroller og bekreftelser om at EU-regelverket overholdes.

Bestiller du fra Prof- CBD kan du altså være sikker på at du får det produktet du ønsker. Har du spørsmål om levering eller de ulike produktene våre, svarer vi gjerne. Bruk vårt kontaktskjema, og vi gir tilbakemelding innen 48 timer.

 


Start - Nettbutik - Informasjon - Dokumentasjon - Hvordan betale - Artikler om CBD - CBD sådan gjør du - Links - CBD mot - Din Konto