Cannabisolje mot kreft – Prof CBD

Cannabisolje mot kreft

Kreft er en av de mest alvorlige sykdommene vi har. Det rammer et stort utvalg av befolkningen, og har ofte svært alvorlige utfall. Her vil vi se på hvordan cannabisolje kan brukes i behandlingen mot symptomene av sykdommen og behandlingen, og hvordan det i enkelte tilfeller også forsøkes brukt i behandlingen av selve sykdommen.

Det er mange studier i forbindelse med cannabisolje og kreft. Det er først og fremst i forbindelse med lindring av sykdommen hvor det har fremkommet gode resultater. Men området som forskningstema er fremdeles forholdsvis nytt og i rivende utvikling. Det er mange pasienthistorier eller såkalte anekdotiske tilfeller som vitner om gode virkninger.

Hvordan oppstår kreft?

Kreft er en av de sykdommene vitenskapen fortsatt mangler tilstrekkelig verktøy til å bekjempe. Derfor har behandlingen mange ganger ikke det ønskede utfall.

For å se hvordan tradisjonell behandling og alternativ behandling med for eksempel cannabisolje kan brukes, er det hensiktsmessig med en viss forståelse av hvordan sykdommen angriper kroppen.

Kroppen vår består som kjent av mange celler. Disse deler seg og fornyer seg hele tiden. Men det er en hårfin balanse i denne prosessen, som faktisk er programmert i DNA-er ditt. Dersom det oppstår en programfeil her, vil nemlig cellene dele seg og formere seg i altfor stor hastighet.

Det er i all enkelthet dette vi kaller kreft. Det vil etter hvert bli en opphopning av celler der kreften starter; en kreftsvulst.

Behandlingen må derfor rette seg mot disse cellene og de skadene de gjør.

Ulike typer kreft

Vi snakker om ulike typer kreft ut fra organet det først angriper. Vi har derfor brystkreft, prostatakreft, kreft i tolvfingertarmen og leukemi, som er blant de mest vanlige og alvorlige variantene. Men faktisk er kreft en fellesbetegnelse på over 200 forskjellige sykdommer.

Behandlingen og prognosene for at den skal være vellykket er forskjellig for de ulike typene. Sykdomsforløpet og muligheten for å overleve varierer stort ut fra hvilke organer på kroppen som er angrepet.

Behandling av kreft

I menneskehetens kamp mot kreften er det mange metoder som har blitt forsøkt, og det kommer stadig nye innspill. Noen ting virker selvfølgelig bedre enn andre, men ofte er det sykdommen som vinner.

Tradisjonelle behandlingsmetoder omfatter blant annet:

  • Behandling med cellegift, for å bekjempe eller drepe kreftcellene.
  • Kirurgi for å fjerne kreftsvulsten
  • Strålebehandling som tar sikte på å stoppe eller drepe cellene
  • Målrettede legemidler som skal virke mot mutasjonene i cellene
  • Immunterapi, det vil si å stimulere immunforsvaret til å angripe de dødbringende cellene

Flere av disse behandlingsmetodene har bivirkninger. Cellegift vil for eksempel forårsake kvalme og oppkast. Enkelte medisiner er så kostbare at Norge har valgt å ikke kjøpe dem inn for bruk i sin behandling på offentlige sykehus eller for utskriving til pasienter.

Bruk av CBD-olje kan komme inn under det vi kaller palliativ, eller lindrende, behandling. Det er også et stoff som er hyppig brukt som alternativ behandling, altså et medikament som foreløpig ikke har den nødvendige medisinsk faglige avklaringen til å bli betegnet som legemiddel.

Cannabisolje mot kreft-symptomer

Cannabis brukt til medisinske formål har en lang historie. Det er mange spor på bruk av plantens medisinske potensiale opp gjennom århundrene. I USA var det også fullt lovlige cannabis-preparater på apotekene på 1800-tallet og på begynnelsen av 1900-tallet.

I nyere tid startet det med at cannabis i 1996 ble legalisert til medisinsk bruk i staten California i USA. Da var det først og fremst kreftpasienter det ble tenkt på.

Smertelindring er en av hoved-effektene ved inntak av CBD-olje. Det kommer av at oljen påvirker måten hjernen sender ut signalene om å reagere på smerte til resten av kroppen.

 I tillegg til brukernes gode erfaringer, er det også mange studier som bekrefter dette. I denne studien ble det kartlagt ved bruk av testpersoner som fikk cannabis-olje målt opp mot de som ikke fikk det. Her kunne det påvises en betydelig bedre effekt med oljen.

En annen studie med utgangspunkt i en gruppe på 177 kreftpasienter kom til en tilsvarende konklusjon.

Utover smertelindring kan CBD-olje mildne symptomer som kvalme og oppkast, noe som blant annet ikke er uvanlig ved cellegiftbehandling. Dette er noe som blant er tatt for seg i denne undersøkelsen.

Kan CBD-olje kurere kreft?

Vi har ingen forskning som kan gi et entydig positivt eller negativt svar på dette. Men det er stadig undersøkelser som utprøver CBD-olje, sammen med mange andre medikamenter selvfølgelig, for å se hvordan det påvirker sykdomsforløpet.

Det er dog mange individuelle vitnesbyrd fra personer som har kommet seg gjennom sykdommen etter å ha brukt cannabisolje. Virkningen kan imidlertid ikke etterprøves vitenskapelig.

Mange prøver ut produkter som cannabisolje der konvensjonell behandling ikke fører fram. CBD-olje er et naturprodukt, uten så mange bivirkninger (se under), så det gjør ingen skade. Det kan derimot virke dulmende på mange av symptomene.

Det er likevel på sin plass å nevne at dersom du vil prøve ut cannabisolje i forbindelse med kreft, vil vi ikke anbefale at du avbryter en behandling som allerede er i gang. Konferer heller med legen din om dette.

Bivirkninger av CBD-olje

De fleste merker ingen bivirkninger. Innholdet av det rusgivende stoffet THC er så god som fjernet og du vil ikke oppnå noen form for rus.

Det som kan skje med enkelte er at de føler på svimmelhet og i noen tilfeller litt økt puls. Hvis du har slike moderate symptomer, kan du prøve å redusere doseringen av CBD-olje. Merker du mer til det, bør du konferere legen din.

Det kan også være at den samhandler dårlig med enkelte stoffer. Har du medisinsk behandling for andre lidelser, bør du snakke med legen om det kan gi spesielle bivirkninger sammen med CBD-olje.

Kjøp kvalitetsolje til riktig pris

Enkelte produkter du kan bli tilbudt på nettet blir produsert utenfor Europa. Prisene på disse produktene er gjerne mistenkelig lav. De er nemlig ikke underlagt kontrollkravene som gjelder for produsentene i EU-land. Du kan derfor ikke være sikker hverken på at produktet inneholder det som det oppgir at det gjør, eller at kvaliteten oppfyller de samme standarder.

Oljen fra Prof CBD blir produsert i Sveits, og oppfyller derfor disse betingelsene. Utover det tilbys det gode priser ved salg på postordre, samt flere tilbud og abonnementsordninger. Bestill CBD-oljen din i dag og prøv ut virkningene i morgen.

 

 


Start - Nettbutik - Informasjon - Dokumentasjon - Hvordan betale - Artikler om CBD - CBD sådan gjør du - Links - CBD mot - Din Konto