CBD for Stress og angst

 

 

 

Cannabisolje for angst

Cannabisolje kan hjelpe deg mot angst og tilnærmede lidelser. Det er et av de mest benyttede områdene for oljen. Her kan du lese mer om hvordan angsten arter seg og hvordan du sammen med andre former for terapi eller behandling kan nyttiggjøre deg cannabisoljens fremste egenskaper. CBD-olje i forskjellige styrker og formater kan du bestille fra Prof-CBD.

Angst er blant de aller mest vanlige psykiske lidelsene i Norge. Det er derfor nyttig, både for de det gjelder og de pårørende, å ha kunnskaper om hvordan den arter seg, hva den kommer av og de ulike formene for behandling som er tilgjengelige.

Hva er angst?

Vi har vel all en ganske klar forestilling av begrepet, som er utledet ag adjektivet «engtselig». Engstelse har vel alle følt til tider, og normalt kan man leve med det. Men noen ganger blir det altså for mye av det. Nettstedet Psykiskhelse.no anslår at rundt 30 % av det norske folk på et eller annet tidspunkt i livet rammes av angst.

Vi kan faktisk tåle en del angst før det defineres som en lidelse. Det er nemlig den samme mekanismen som underretter oss om at det er fare på ferde, og at kroppen må settes i beredskap. Urmennesket måtte tre varsomt for ikke å erte på seg eller friste noen av de ville dyrene det delte habitat med. Reptilhjernen sendte ut de de rette signalene til kroppen om at den både måtte ta sine forholdsregler. Det innebar å løpe fort som lynet dersom det skulle bli nødvendig.

De farlige dyrene er ikke lenger noen stor plage i hverdagen. Men den samme delen av hjernen er fortsatt i vigør. Nå kalles det stress. Det er fortsatt i stand til å hjelpe oss til å skjerpe oss foran store utfordringer, som å tale i forsamlinger, skjerpe konsentrasjonen foran eksamen eller holde tidsfrister i forbindelse med jobben.

Angst blir det først når de signalene om å skjerpe seg ikke står i forhold til den «faren» som truer. Den kan også være helt irrasjonell slik tilfeller er med for eksempel fobier. Angsten for åpne plasser har vel ingen rot i virkeligheten når det ikke lenger finnes super-raske predatorer som ligger og venter på at en godbit skal rusle forbi. Like fullt er det mennesker som fylles med en uforståelig redsel overfor slike steder.

Ved sunn og normal frykt vil reaksjonen være i samsvar med trusselen. Er det derimot angst. vil alltid reaksjonen være overdreven i forhold til den opplevde trusselen.

Når hverdagslige bekymringer blir oppdimensjonert til store og uovervinnelige problemer, nærmer vi oss også angstens verden. Dersom en realitetsorientering eller det å roe seg ned ikke lenger hjelper, kan det være på tide å tenke på behandling eller oppsøke profesjonell hjelp.

Forskjellige typer angst

Fagfolkene klassifiserer angst i i forskjellige kategorier, etter hva angsten normalt utløses av. Blant de mest vanlige finner vi

 • Panikkangst
 • Fragmenteringsangst - det vil si frykt for å miste kontrollen, eller gå i «oppløsning»
 • Separasjonsangst – frykt for adskillelse
 • Traumatisk angst – redsel for farer eller død
 • Eksistensiell angst – angst knyttet til tilværelsen
 • Tvangsforstyrrelser (men tvangshandlinger er av og til en mekanisme for å unngå angstanfall)

Det kan være angst som ikke passer inn i noen av disse båsene, og det kan være personer med en angst som passer inn i flere av dem.

Hvordan arter angst seg?

I tillegg til overdreven nervøsitet, bekymring og frykt, avstedkommer også angsten en del fysiske symptomer.

Herunder kan det nevnes:

 • Hjertebank
 • Høyt blodtrykk
 • Økt hjertefrekvens
 • Muskelkramper

Av den grunn kan angst forverre tilstanden til pasienter med andre sykdommer. Især gjelder det hjerte- og karsykdommer og andre ting som kan knyttes til høyt blodtrykk. Dette er enda en grunn til at angst bør behandles, og ikke bare «leves med».

Utover det rent medisinske innebærer det også sosiale problemer. Har du angst betyr det svært ofte en redusert livsutfoldelse. Det er gjerne en del ting du ikke våger å gjøre. I kjølvannet av dette, kan det også tære på familierelasjonene. Samlivsbrudd eller at familie og venner holder mer avstand kan blir fort en konsekvens.

Angstpregede situasjoner kan dessuten over tid utvikle seg til enda mer alvorlige psykiske lidelser som depresjoner og psykose.

Dertil er det mange som utvikler rusavhengighet i forsøket på å døyve angsten med alkohol eller andre rusmidler. Enkelte medikamenter som brukes i behandlingen kan også være avhengighetsskapende.

Hvor kommer angsten fra?

Som nevnt er den basert på de samme signalene fra hjernen som varsler oss om fare, og derved inngyter frykt. Oftest ligger det en stress-skapende situasjon i bunnen for angsten.

Eksempler på slike situasjoner kan være

 • En viktig eksamen
 • En krevende jobb med mange frister
 • Bekymringer for økonomien
 • Tapet av en nærstående person
 • Kommende sosiale begivenheter

Det kan også være en traumatiserende enkelthendelse som utløser angsten.

Det er i tillegg være bivirkninger av enkelte medisiner som bidrar til eller mater angsten. Overdrevent alkoholforbruk er også en vanlig årsak.

Hertil mener mange forskere at den arvelige komponenten er sterk. Det hevdes at noen mennesker er mer disponert til å utvikle angst enn andre. Men som alltid er det vanskelig å presisere eksakt hva som ligger i genene. og hva som er konsekvenser av livet vi har levd.

Behandling av angst

Her kan som nevnt CBD-olje være et fruktbart alternativ. Men la oss først se på de forskjellige behandlingsformene.

Hvis du tar opp angsten med legen din, vil vedkommende vurdere om det er behov for behandling eller ikke. Det blir da ofte til en kombinasjon av terapi og medikamenter. Der det er nødvendig, vil det også skrives en sykmelding fra arbeidet.

Det er ikke sikkert at legen vil foreskrive noe for lette angsttilfeller. Det er da opp til den enkelte å takle situasjonen eller innrette livet inntil de årsakene som forårsaker angsten er borte.

CBD-olje mot angst

Så hvordan kan CBD-oljen hjelpe deg til å takle angsten din?

I første omgang retter den seg mot enkelte av symptomene, og tilbyr en lindring av disse.

Her tales det gjerne om søvnløshet og muskelspenninger. Mange som har angst opplever problemer med å sove godt om natten, noe som forsterker plagene ytterligere. Generell anspenthet er også svært vanlig blant mennesker med angst.

CBD-oljen har vist seg effektiv når det gjelder å skape en avslappende effekt. Det er også det som skal til for at du får den gode natts søvn som du så sårt trenger. Dertil får det musklene til å slappe av, og skuldrene til å senke seg.

Det forskes også på om ikke CBD faktisk påvirker den delen av hjernen som sender ut stress-signalene. Ved at produksjonen av den typen beskjeder som sendes ut for at kroppen skal være på vakt reduseres, vil det også generes mindre angst.

Artiklen fortsætter under billederne

 

De gode sidene ved cannabisplanten

Som det også står en del om andre steder på denne siden, er det viktig å se distinksjonene mellom de ulike virkestoffene i cannabisplanten. Mange i Norge kjenner den best som opphavet til russtoffene i marihuana og hasjisj.

Cannabisplanten er en allsidig vekst som har mange sammensatte egenskaper. De to viktigste stoffene som kan utvinnes fra den kalles THC - tetrahydrocannabinol og CBD - cannabidiol. Førstnevnte er det som forårsaker hallusinogene opplevelser ved bruk av marihuana og hasjisj. CBD er på den annen side det som er forbundet med medisinske egenskaper. Dens lindrende effekter har vært i bruk i tusener av år, først kjent i Kina.

Produsentenes oppgave er å isolere CBD fra THC i størst mulig grad. Forskjellen på gode og dårlige produkter kommer derfor i stor grad an på om de har lyktes med det.

Prof CBD olje er testet i forhold til regelverk og kontroller i EU. Du er derfor sikret å få god kvalitet når du bestiller herfra.

Slik tar du CBD-olje mot angst

Dersom du ikke får noen direkte anbefalinger fra legen på bruken, anbefales at du prøver deg rolig fram. Start med moderate doseringer og mål virkningene. Føler du deg roligere eller sover lettere i løpet av ei uke, er du på rett vei.

Noter gjerne resultatene slik at du vet hvor mye du bør bestille neste gang.

Kjøp CBD olje trygt på nett

Benytt deg av handlekurven på siden for å bestille på Internett. Varene leveres deretter hjem til deg.

CBD olje fra Prof CBD kommer i flere varianter fra mild og normal til sterk. Du får også forskjellige størrelser og gode rabattbetingelser ved abonnement.

Har du noen spørsmål om leveringsbetingelsene eller produktene i seg selv, skal du bare ta kontakt med oss. Vi er glade for å besvare alle spørsmål du måtte ha.

 


Start - Nettbutik - Informasjon - Dokumentasjon - Hvordan betale - Artikler om CBD - CBD sådan gjør du - Links - CBD mot - Din Konto